alt text
Matúš Krnčok
Moderátor

Som Vám k dispozícii

Som Vám k dispozícii
Zavret

Booking

- Zabookované termíny - Predbežné rezervované


August 2019
Media Party

Bratislava

27.
September 2019

Piešťany

7.
September 2019
Kick off

Malacky

12.
September 2019
Gothal Liptovska Osada

Liptov

14.
September 2019
Skoda

Sliezsky Dom

23.
September 2019
Skoda

Sliezsky Dom

24.
September 2019
Skoda

Sliezsky Dom

25.
September 2019
Slovak Lines

Bratislava

26.
Október 2019
PPA

Tatranská Lomnica

3.
Október 2019
Charita

Poprad

5.
Október 2019
Mladý Moderátor

Nitra

24.
December 2019
Swiss Re

Bratislava

12.
December 2019

Kursalon Tur. Teplice

14.